Aloite sosiaalisesta luototuksesta Janakkalaan

03.05.2021

Sosiaalinen luotto tukimuodoksi vaikeissa tilanteissa

 Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Noin kolmekymmentä kuntaa tarjoaa asukkailleen sosiaalisia luottoja. Sosiaali- ja terveysministeriön tietojen mukaan toiminnan piirissä on noin 44 prosenttia Suomen väestöstä.

Sosiaalinen luototus voisi parantaa merkittävästi heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuntalaisten tilannetta. Sosiaalinen luotto voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa markkinoilta ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Kunnan myöntämä kohtuuehtoinen luotto antaa perheelle mahdollisuuden tasapainottaa ja korjata talouttaan ja parantaa siten perheen tilannetta. Tämä tukisi myös pieneltä osaltaan Janakkalan tavoitteita kohti Unicefin Lapsiystävällistä kuntaa.

Perusteltuja syitä luoton antamiseen voivat olla esim. talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen turvaaminen tai sosiaalisen kriisin ylittäminen.

Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä. Sen käytöstä on yleisesti saatu hyviä kokemuksia. Sitä säädellään laissa.  

 

Janakkalan SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kunnassa otetaan käyttöön sosiaalinen luototus ja vahvistetaan myös tällä tavalla perheiden mahdollisuutta selvitä taloudellisesti vaikeista tilanteista ilman, että vaikeudet kasautuvat ja syvenevät.

 

Janakkalassa 26.4.2021

 

Janakkalan SDP valtuustoryhmä

 

21.03.2023Eduskuntavaalit 2023
03.05.2021Aloite sosiaalisesta luototuksesta Janakkalaan
19.12.2020Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää: osallistuvan budjetoinnin määrärahat yhdistysten tukemiseen.
19.12.2020Janakkalan demareiden sekä Hämeen piirin henkilövalintoja
16.11.2020Reijo Löytynoja pitämä SDP:n ryhmäpuheenvuoro talousarviosta
11.06.2020Kunnanhallituksen puheenjohtajan Pirjo Alijärven puhe valtuustossa
30.11.2019SDP:n aloitteen myötä jaettu noin 800 liukuestettä
26.11.2019Muutoksia Demareiden johtoryhmään. Pirjo Alijärvi Janakkalan SDP puheenjohtajaksi.
12.11.2019Valtuusto hyväksyi talousarvion ja piti veroprosentit ennallaan.
21.05.2019Pirjo Alijärvi jatkaa kunnanhallituksen puheenjohtajana. Tomi Lindstén valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Siirry arkistoon »