Kunnanhallituksen puheenjohtajan Pirjo Alijärven puhe valtuustossa

11.06.2020

Alla kunnahallituksen puheenjohtajan Pirjo Alijärven puhe kokonaisuudessaan. Puheenvuoro on käytetty kun valtuusto käsitteli viime vuoden tilinpäätöstä. 

 
Tilinpäätös 2019

Kun lähdimme yhdessä työskentelemään tämän kauden alussa, ilmassa oli intoa ja myönteisen kehityksen virettä. Kunnassa tätä kaikkea on pyritty vahvistamaan ja viemään asioita eteenpäin kehityksen ja kasvun aikaansaamiseksi.
Tuntuu ajoittain, että aika ja maailma tämän ajan kuluttajana ovat voimakkaassa murroksessa, johon emme tunnu ehtivän vastaamaan saati ennakoimaan.
Tilikauden alijäämä on 4,4 miljoonaa euroa ja alkuvuoden verokertymätietojen perusteella se tulee syvenemään vuonna 2020.
Me elämme globaalin keskinäisriippuvuuden maailmassa. Se, mikä tapahtuu maailmantaloudessa tai muutetaan valtion järjestelmissä, vaikuttaa meihin joka tapauksessa jossakin mittakaavassa.
Vuonna 2019 merkittäviä muutostekijöitä talouden osalta olivat verokorttiuudistus ja tulorekisterin käyttöönotto. Tämä uudistus tarkoitti Janakkalan osalta noin 3,7 miljoonan euron vähennystä verotuloarvioon syksyn mittaan. Korjausliikkeenä noin 700 000 euron tälle vuodelle kuulunut, mutta loppuvuodelle aikaistettu maksuerä auttoi vain vähäisesti.
Janakkalan väestönkasvun tavoite on herättänyt puhetta. Nykytilanteen valossa voi ilman muuta arvostella myönteisen kehityksen mittariksi asetettua visiota. Mutta onko tavoite väärä, vaikka aika on kova? PItääkö tavoitteista luopua ensimmäisten kivikoiden kohdalla vai jatkaa sitkeästi ja uusia uria raivoten kohti vakaampaa taloutta? Sillä siitähän tavoitteessa on kyse.
Konsernin kokonaisuus on tärkeä jatkuvan kehittämisen alue. Kunta, Janakkalan Teollisuusalueet, Janakkalan Asunnot, Elsa ja Pauli Kodit sekä Janakkalan vesi muodostavat yhdessä syvää asiantuntijuutta sisältävän alustan, jonka yhteistyöllä myös nykytilanteesta on löydettävissä pitkospuita kiinteämmälle alustalle pääsemiseksi.
Ratkaisuja ei kuitenkaan synny odottamalla valtion tukipäätöksiä tai muita ulkoisia apuja. Se, miten kunnan palvelukokonaisuus voidaan tulevaisuudessa toteuttaa, vaatii nyt kaikkien työpanosta - viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten. Kunnan turvallinen, laadukas ja taloudellisesti kestävä kokonaisuus on mahdollista toteuttaa, mutta se vaatii kaiken olemassa olevan osaamisen tuomisen yhteen. Kevät on osoittanut, että olemme kaikki kykeneviä muuttamaan toimintatapojamme nopeasti ja joustavasti, silloin kun tarve ja paine siihen on ilmeinen. Tämä tarve ja muutospaine ei ole hävinnyt koronan akuutin epidemiavaiheen syövereihin.
On tärkeää tiedostaa, että tulevaisuudessa joudumme tekemään päätöksiä siitä, millainen palvelukokonaisuus kuntalaisia varten muodostetaan.
Muutospaine on nyt entistä voimakkaampi. Tämän ja tulevien vuosien toiminnan muutoksiin tarvitaan muutospaineen ja kriisitietoisuuden lisäksi yhteisön tasolla muodostettu yhteisesti hyväksytty tavoite, osaamista ja resursseja sekä asiantuntevaa suunnittelutyötä ja kykyä viedä suunnitelmat maaliin. Sote-palvelut ovat siirtymässä muutaman vuoden sisällä maakunnan järjestettäväksi ja tämä siirto kannattaa hyödyntää kunnan näkökulmasta kuntaan jäävien toimintojen kehittämisen paikkana. Rakenteita ja prosesseja, joilla palveluja tuotetaan, on tarkasteltava uudelleen, jotta seuraavien vuosien tilinpäätöksiä käsiteltäessä voidaan todeta suunnan olevan kestävällä pohjalla. Tässä tarkastelussa tulee olla mukana kuntaorganisaatio kokonaisuudessaan.
Vaikeana aikana kunnassa on toimittu vastuullisesti, laadukkaasti, viety asioita kehittävällä otteella eteenpäin ja vielä tämän kevään aikana käännetty toimintaa kriisiorganisaatioksi, otettu valtava digiloikka ja aikaa sekä voimia säästämättä kehitetty toimintamalleja, joilla Janakkala voi ylpeästi todeta olevansa ripeää toimintaa vaadittaessa luova, vastuullinen ja turvaa tarjoava yhteisö.
Tästä kaikesta kiitän lämpimästi viranhaltijoita, valmiusryhmää ja koko henkilöstöä. Jokainen on omassa työtehtävässään joutunut uuden eteen.
Lisäksi haluan käyttää tässä tilaisuuden hyväkseni ja välittää kiitokseni jokaiseen janakkalaiseen kotiin, kuntalaisille, jotka ovat työskennelleet etänä, pitäneet huolta läheisistään, hoitaneet koulutyönsä kotoa käsin ja kaiken kaikkiaan pitäneet fyysistä etäisyyttä, mutta lisänneet henkistä läheisyyttä tänä poikkeavana aikana.
Yhteisön toiminta on pitänyt huolen siitä, että epidemia on tällä hetkellä hallinnassa ja voimme kaikesta huolimatta suunnata kesään ja ensi syksyyn tulevaisuuteen rohkeasti askeltaen.
Kiitos
06.03.2024Janakkalan SDP:n Kevätkokous Tervakosken työväentalolla
17.11.2023Janakkalan SDP:n Syyskokous Tervakosken työväentalolla
17.11.2023Janakkalan joulunavaus Laurinmäellä
21.03.2023Eduskuntavaalit 2023
03.05.2021Aloite sosiaalisesta luototuksesta Janakkalaan
19.12.2020Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää: osallistuvan budjetoinnin määrärahat yhdistysten tukemiseen.
19.12.2020Janakkalan demareiden sekä Hämeen piirin henkilövalintoja
16.11.2020Reijo Löytynoja pitämä SDP:n ryhmäpuheenvuoro talousarviosta
11.06.2020Kunnanhallituksen puheenjohtajan Pirjo Alijärven puhe valtuustossa
30.11.2019SDP:n aloitteen myötä jaettu noin 800 liukuestettä

Siirry arkistoon »