Tervetuloa mukaan toimintaan!

Olet lämpimästi tervetullut kaikkiin kokouksiimme ja tilaisuuksiimme.

Johtokunnan ja yhdistyksen kokoukset järjestetään aina kaikille kiinnostuneille avoimina tilaisuuksina.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on mielenkiintoista ja tärkeä osa sitä on yhdessä tekeminen ja yhteisesti määritellyn tavoitteen eteen tehtävä työ. Hienoa, jos lähdet mukaan!

Osallistua voit oman mielenkiintosi ja aikataulusi mukaan.

Tervetuloa mukaan!


Alla esittelyssä aktiivisia kunnallisia luottamushenkilöitämme ja järjestötoimijoita, joihin voit olla yhteydessä.

Alijärvi Pirjo,
vs. työllisyys- ja kotoutumispalveluiden päällikkö, aluevaltuuston varapuheenjohtaja.

Oman alueen toimintaan vaikuttaminen on tärkeää ja innostavaa. Näissä vaaleissa kyse on meidän jokaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeiden palvelujen turvaamisesta, kehittämisestä ja saatavuuden parantamisesta. Se motivoi mukaan vaikuttamaan tulevaan toimintaan.

Uuden, suuremman yhteisön punaisen langan löytäminen vaatii työtä ja sitoutunutta osallistumista vaikuttamiseen. Ratkaisujen etsiminen ongelmien listaamisen sijaan vie asioita eteenpäin.

Tässä vaiheessa elämää lapsiperheen ruuhkavuodet ovat takana ja ajan jakaa työ, koira- ja hevosharrastus sekä kunnalliset luottamustoimet Janakkalassa. Työskentelen yhteiskunnallisen koulutuksen suunnittelijana. Lisäksi toimin sivutoimisena yrittäjänä vaikuttamistyön ja muutosjohtamisen kouluttajana.

Palvelujen saatavuus

Asukkaiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta on kehitettävä. Perinteiset vastaanottoajat puoltavat paikkaansa, mutta digitaalisilla vaihtoehdoilla voidaan täydentää palveluja silloin, kun se on järkevää ja toimintaa tehostavaa. Suunnittelu ja tarpeiden toteaminen eivät riitä, on kyettävä rakentamaan käytännönläheistä toteutusta entistä tehokkaammin. Toiminnan inhimillisyys, läheisyys, taloudellisuus ja laadukkuus ovat mahdollisia toteuttaa rohkeasti uutta kokeilemalla.

Turvallinen arki

Palveluihin tulee päästä yhdestä paikasta, asuinpaikasta riippumatta. Asiakaslähtöinen palveluohjaus on merkittävä kehittämisen alue ja tieto siitä, miten avun piiriin pääsee, on tärkeä osa arjen turvallisuutta. Pelastustoimen rooli turvallisuudessa, ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja varautumisessa on merkittävä. Toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen tarvitsema osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä tekniset resurssit on turvattava.

Hyvinvoiva henkilöstö

Toimivat, turvalliset ja laadukkaat palvelut toteutuvat vain osaavan ja hyvinvoinvan henkilöstön voimin. Nykytilanteessa koronankin vuoksi jaksaminen on tiukilla. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Sote-uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on kyetä jatkossa huolehtimaan entistä paremmin henkilöstön riittävyydestä ja henkilömitoitusten toteutumisesta. Henkilöstöllä tulee olla myös mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan sekä työympäristöään.


Alla olevista linkeistä voit seurata minua somessa:

Yhteystiedot:
pirjo.alijarvi@gmail.com
puh. 046 600 3434

Eeva Salmela, Lähihoitaja, sivistyslautakunnan jäsen ja kunnanvaltuuston varajäsen.


Toimin Janakkalan SDP puheenjohtajana kaudella 2023. Haluan vaikuttaa paikallisiin asioihin ja tehdä Janakkalasta hyvän paikan elää ja asua.
Olen aktiivinen myös Nuorten Kotkien toiminnassa ja vastaan Janakkalan alueen toiminnasta.
Vanhusten, lasten ja nuorten asiat ovat erityisen lähellä sydäntäni ja se näkyy päätöksissäni sekä toiminnassani. Haluan vaikuttaa siihen että jatkossakin palvelut ovat lähellä tai ainakin kaikkien inhimillisesti saatavissa.
Jokaisella on oikeus tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Eletään siis tasa-arvoisesti.

Reijo Löytynoja,
tuotantomestari, kunnanhallituksen jäsen, valtuutettu ja maakuntahallituksen jäsen.


Historialliset aluevaalit ovat ovella. Toimintansa aloittavat hyvinvointialueet vastaavat miten ja missä sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan. Päätökset vaikuttavat meidän kaikkien arkeen, niin työssäkäyvien, lasten ja nuorten terveyspalveluihin kuin vammaisten ja vanhusten palveluihin.

Itselleni on tärkeää, että muutoksella vahvistetaan perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä. Vastuu palvelujen järjestämisestä pitää olla lähellä kuntalaisia. Tärkeänä näen, että panostetaan lähipalveluihin, eikä palvelujen hajauttamiseen tai keskittämiseen. Palvelujen alueellisesta tasa-arvosta on pidettävä huolta, sen toteuttamiseen on oltava paremmat mahdollisuudet, kun järjestämisvastuu siirtyy kuntia isommalla hyvinvointialueelle.

Aluevaaleissa valittujen päätökset koskettavat meitä jokaista. Valituilta täytyy löytyä kykyä tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen kotikuntansa palvelujen kehittämiseksi. Haluan olla mukana rakentamassa ja turvaamassa sosiaali- ja terveyspalveluita, jotta jokaisen arki sujuisi paremmin

Tammilehto Noora,
hallintotieteiden maisteriopiskelija, pääaine sosiaali- ja terveyshallintotiede. Sote-lautakunnan puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu, maakunta- ja aluevaltuutettu.


Tulevana hallintotieteiden maisterina, jolla on pääaineena sosiaali- ja terveyshallintotiede, olen koulutettu yhteiskunnan uudistajaksi juuri tällaisiin merkittäviin päätöksentekotehtäviin. Olen erittäin motivoitunut ja innostunut politiikan tehtävissä. Kirjoitan pro gradu -tutkielmaa hoitajien alanvaihdosta, hiljaisen tiedon säilyttämisestä organisaatiossa ja työolojen parantamisesta.

1. Turvataan hyvinvointialueen työvoiman saatavuus. Edistetään työntekijöiden työhyvinvointia ja mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä. Arvostetaan upeita terveysalan ammattilaisia!

2. Mielenterveyspalveluiden saatavuutta parannettava. Koronan myötä henkinen pahoinvointi on lisääntynyt jokaisessa ikäluokassa, mutta etenkin nuorilla. Panostamalla nuoriin panostamme tulevaisuuteen!

3. Tavoitteena entistä toimivammat ja paremmin järjestetyt palvelut. Taloudellista tehokkuutta saadaan esimerkiksi keskitetyillä julkisilla hankinnoilla.


Elo Eero,
kaivinkoneenkuljettaja


Olen Leppäkoskelta ja asunut Janakkalassa koko elämäni ajan. Työkseni teen metsänhoidollisia tehtäviä ja piha-alueiden rakentamista. Perheeseen kuuluu avopuoliso.
Harrastan teatteria ja olen ollut pitkään mukana useissa teatteriporukoissa myös naapurikuntien puolella. Vapaa-aikaan kuuluu musiikki eri muodoissaan sekä naapuriapu niin vanhoille kuin nuoremmille kylän asukkaille. En tee turhia lupauksia, mutta teen kaikkeni korjatakseni epäkohtia niin vanhustenhoidon kuin lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen Janakkalassa.

Heikkinen Anne,
opintosihteeri

Asun Turengissa. Perheeseen kuuluu puoliso, aikustuneet lapset ja villakoiraserobi. Olen kiinnostunut kulttuurista, harrastan musiikkia, lukemista, käsitöitä ja kuntoliikuntaa. Minusta ketään ei saisi jättää ulkopuolelle. Kulttuuriharrastusten mahdollistaminen perheen varallisuudesta riippumatta on tärkeää. Myös viestinnässä ja tiedotuksessa on huomioitava niitä kuntalaisia, joilla on hankaluuksia digiasioiden tai lukutaidon kanssa. Olen asioiden järjestelijä ja vähän huolehtijakin.

Heinämäki Markus,
asentaja-koneistaja, valtuutettu

Huotari Annukka,
hallintosihteeri

Olen Janakkalan Tervakoskelta. Perheeseeni kuuluu täysi-ikäinen tytär.

Harrastuksiini kuuluu laulaminen, pianonsoitto, musiikin kuuntelu sekä meditointi. Luontoon minulle tärkeä. Luonnossa liikkuminen tuo niin fyysistä kuin psyykkistä jaksamista.

Tasa-arvo ja rehellisyys ovat minulle tärkeitä arvoja.Yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat ja siksi olen nyt ehdokkaana. Haluan olla mukana rakentamassa ja kehittämässä kotikuntaamme ja vaikuttamassa asioihin. Vaikka vanhusten,lasten ja nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni, kaikkien kuntalaisten hyvinvointi on minulle tärkeää.

Nuorten lisääntyvät mielenterveysongelmat ja syrjäytyminen huolestuttaa ja on tärkeää, että jokainen nuori saa apua heti kun sitä tarvitsee. Kukaan ei saa syrjäytyä.

Hyvät,laadukkaat, helposti tavoitettavat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jokaisen kuntalaisen oikeus.

Janakkala on kasvava ja kehittyvä kunta. Kuntamme tarjoaa hyvän ja turvallisen elämän edellytykset kaikenikäisille. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. Yritykset ovat kunnan elinehto ja mahdollistavat työpaikkojen kautta hyvän elämän kuntalaisille ja palvelujen rahoittamisen.

Huotilainen Jenni,
LVI-asentaja


Olen koululaisten äiti Tervakoskelta. Olen kotoisin Uudeltamaalta ja asunut nyt muutaman vuoden Janakkalassa. Olen ensimmäistä kertaa ehdolla kunnallisvaaleissa, sillä minua kiinnostavat yhteiskunnalliset asiat, joita olen erilaisissa elämäni vaiheissa kohdannut. Aivan kuten me kaikki niitä kohtaamme. Sosialidemokratian perusarvot, vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat omia arvojani. Elämämme on arkea ja sen pitäisi olla hyvää ja toimivaa. Janakkalan houkuttelevuus asuinkuntana on uusille ja nykyisille kuntalaisille asia, jota olen pohtinut ja johon toivon voivani vaikuttaa. Harrastamis- ja virkistysmahdollisuuksien soisi olevan helposti arkeen yhdistettävissä eli saavutettavissa lähitaajamassa, asuinalueella.

Hyvärinen Päivi,

lähihoitajaPerheeseeni kuuluu mies ja 4 lasta. Lapseni ovat täysi-ikäisiä.
Työskentelen lähihoitajana aikuisten henkilöiden kehitysvammais yksikössä, täällä Turengissa.

Vapaa-aikana käyn kävelylenkillä ympäri Turenkia sekä kunnan kuntosali on ahkerassa käytössäni.
Tärkeänä pidän, että kaikilla asukkailla olisi hyvä ja turvallista liikkua, kulkivat he sitten kävellen, pyörätuolilla tai autolla.
Tärkeää on myös pitää huolta ihan jokaisesta kuntalaisesta ja kuunnella heidän toiveita ja ajatuksia

Hyvättinen Tuula,
eläkeläinen


Olen eläkeläinen, kahden jo aikuisen pojan äiti ja mummi ihanalle tytölle.
Työelämäni olen tehnyt metallin parissa, tosin
viimeiset työvuodet perhepäivähoitajana.

Olen toiminut jo 90 luvun
alusta Turengin metallityöväen ammatti-osaston sihteerinä. Jokusen vuoden välillä ollut pois.

Olen asunut lähes koko ikäni Turengissa. Täällä on ollut hyvä olla. Haluan että jatkossakin kaikilla on hyvä olla Janakkalassa.

Kekki Tero,

työsuojeluvaltuutettu

Kiukkonen Sirpa,
lastenohjaaja, eläkeläinen


Olen syntynyt ja kasvanut Janakkalassa, käynyt kouluni Tanttalan kansakoulussa, silloisen yläkoulun Turengin koulussa.
Mistä olen hakenut näkemyksiä? Nuoruudessa opiskelut ja työt veivät nuorta perhettä Riihimäeltä Poriin ja sieltä Porin puuvillatehtaan ompelimon kautta takaisin Hämeeseen ja 1975 takaisin Janakkalaan, kotikuntaan.
Toimin Janakkalan kunnan haja-asutusalueiden leikin ja toiminnan ohjaajana ohjaten kerhoja kouluilla kylien lapsille. 80-luvun alussa aloitin Turengissa 20-vuotisen kauppiasurani. Sen jälkeen palasin lasten pariin, ensin kunnan päiväkodeissa, myöhemmin seurakunnan päiväkerhoissa lastenohjaajana ja koululaisten iltapäiväkerhossa.
Luottamustoimiani ovat olleet Turengin lukion johtokunta, Janakkalan Musiikkikoulun johtokunta, kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja, perusturvalautakunnan jäsen, kunnan edustaja Sibeliusopiston hallituksessa (jatkuu edell.). Nykyisin olen sivistyslautakunnan jäsen ja seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen sekä Janakkalan Musiikkipäivät -yhdistyksen puheenjohtaja.
Nyt uuden edessä: uudet koulut rakenteilla, hyvät harrastustilat ja -kentät teon alla, tulevaisuuden turvaksi. Meille vanhusväestölle turvaa, hoivaa ja ihmisarvoa. Siitä hyvä kunta tunnetaan! On hienoa, että olen saanut olla mukana tekemässä näitä uudistuksia nuorten kanssa. Siitä riittää "virtaa" jatkaa eteenpäin!

Koukkari Jarmo,
rakennusmies


Olen tervakoskelainen ja työskennellyt paperitehtaalla kunnossapidossa useita vuosia. Urheilu ja liikkuminen ovat aina olleet tärkeä osa elämääni. Pitkäaikaisen ja monipuolisen teatteriharrastuksen jälkeen kiinnostuin yhteiskunnallisista asioista. Minua kiinnostaa liikunnan ja kulttuurin lisäksi kestävät ratkaisut niin ympäristön, palveluiden kuin kuntalaisten näkökulmasta. Rakentava, asiapohjainen keskustelu päätöksenteossa on tässä ajassa tervetullutta. Puhutaan totta, tarjotaan ratkaisuja ja luodaan toivoa!

Kurki Rauno,
liittosihteeri, eläkeläinen,
valtuuston vpj.


Asun vaimoni kanssa Turengissa. Hiihtäminen ja pyöräily ovat lempiharrastuksiani.
Tein työurani ay-liikkeen tehtävissä, viimeisin toimi oli Rakennusliiton liittosihteerinä 15 vuotta. Työuran aikana sain hyvän opin ihmisten väliseen yhteistyöhön ja se on antanut hyvän pohjan pitkään kunnallispoliitikon uraankin. Intoa ja mielenkiintoa riittää kuntalaisten yhteisten asioiden hoitamiseen ja niistä päättämiseen.

Laitinen Outi,
kassanhoitaja,
valtuutettu


Olen Tervakosken uimahallin kassanhoitaja. Korona-aikana olen myös "teen mitä tarjotaan" -työhenkilö. Olen paljasjalkainen "tervalainen". Harrastan uintia ja matkustelua. Olen ensimmäisen kauden valtuutettu, Janakkalan asuntojen puheenjohtaja. Politiikassa minua kiinnostavat ihmiset ja asuminen. Valtuutettuna haluan olla helposti lähestyttävä. Päätöksenteossa kunta on kokonaisuus, jota tulee tarkastella tasapuolisesti sen eri paikkoja unohtamatta. Tehtäväni on vielä kuntalaisten ajatuksia ja toiveita eteenpäin.

Lappalainen Aki,

metallimies

Lehtonen Sami,
DI, erikoistutkija


Olen diplomi-insinööri ja tietoturvatutkija. Valmistuin Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta 2003 pääaineena tietoliikennetekniikka.

Olemme perheeni - vaimo ja poika - kanssa muuttaneet muutama vuosi sitten Janakkalaan, mikä tekee minusta syntyperäisenä janakkalalaisena paluumuuttajan.

Ensimmäisen kerran olin kuntavaaleissa ehdolla Janakkalassa jo 1996 - välissä kävin kolmet vaalit Espoossa, jossa työni edelleen sijaitsee. Koronan myötä elinkeinoelämä on ottanut digiloikan, jonka myötä monia töitä voidaan nykyisin tehdä paikasta riippumatta. Janakkalalla on tässä erinomaiset edellytykset olla tulevaisuuden asuinkunta, jos tarvittava infra liikenne- ja tietoliikenneyhteyksineen saadaan kaikkien ulottuville unohtamatta kunnan tuottamia peruspalveluilta koko perheelle. Harrastuksiini kuuluu musiikki, metsästys ja sukututkimus.

Lehtonen Tomi,
prosessinhoitaja, palokuntalainen

Leppänen Niko-Veikko,
kaapelityöntekijä

Lindholm Paula,
käytöntarkkailija, eläkeläinen


Olen tervakoskelainen ja olin työssä Tervakoskella paperitehtaalla 47 v. Tehtaan luottamustehtävissäkin toimin noin 30 vuoden ajan. Kunnallisvaaleissa olen ollut ehdokkaana useitakin kertoja; toimin maaseutulautakunnassa kaksi kautta. Nykyään eläkkeellä ollessani olen Tervakosken eläkkeensaajien hallituksen jäsen. Harrastuksiini kuuluu liikunta, käsityöt, kesämökin rakennuspuuhat.

Markio Jani,
pääluottamusmies


Olen Jani Markio ja työskentelen Tervakosken paperitehtaalla
pääluottamusmiehenä.
Perheeseen kuuluu vaimo sekä kaksi jo aikuista tytärtä. Halu vaikuttaa työpaikan yhteisiin asioihin vei mukaan ammattiyhdistystoimintaan
reilut kymmenen vuotta
sitten. Tämän matkan aikana vaikutusmahdollisuudet laajemminkin alkoivat kiinnostaa ja siksi olenkin nyt
ehdokkaana kunnallisvaaleissa.

Vapaa-aika kuluu liikunnallisten harrastusten parissa, joista trial ajoharrastus sekä toiminta Tervakosken moottorikerhon puheenjohtajana on lähinnä sydäntä. Sulkapallo, hiihto, pyöräily ja liikkuminen yleensä luonnossa toimii hyvänä vastapainona arkiselle aherrukselle. Rakentava keskustelu, asioiden ja päätösten perustelu sekä ennen kaikkea taito kuunnella antaa mielestäni hyvät eväät toimia oman kuntamme eteen. On tärkeää ylläpitää hyvinvoivaa kuntaa, jonka hartiat kykenevät kantamaan taloudellisen vastuun, samalla huomioiden asukkaidensa tarpeet.

Metsälä Mari,
personal trainer

Olen kahden lapsen äiti. Olen muuttanut Janakkalan Tervakoskelle vuonna 2005.

Minulla on yritys liikunnan- ja hyvinvoinnin alalla. Aikaisemmin olen työskennellyt kenkätehtaassa, myyjänä, henkilökohtaisena avustajana ja siivoojana.

Janakkalan kunnan liikuntamahdollisuudet ovat tärkeitä minulle. Se että mahdollistetaan liikkuminen kaikille, on visioni. Liikunnan avulla ihmiset ja sitä kautta kunta voivat myös paremmin.

Myös lapsien ja nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni. Tällä hetkellä nuorten mielenterveys muuttuvan maailman takia huolestuttaa kovasti ja toivon, että jokainen nuori saa apua heti kun sitä tarvitsee.

Haluan olla mukana toiminnassa ja vaikuttamassa asioihin. Uskon että kokemuksistani olisi paljon hyötyä ja uskon myös, että olen sellainen jolle kuntalaiset voivat tulla kertomaan asiansa ja osaan viedä ne eteenpäin.

Mämmi Lotta-Mari,
IT-palvelupäällikkö, yrittäjä, JYK:n hallituksen sekä sivistyslautakunnan jäsen sekä kunnanhallituksen vj.

Toimin myös Janakkalan SDP:n sihteerinä.

Janakkalaan olen muuttanut vuonna 2011. Kotoisin olen Padasjoelta Virmailan saaresta.

Olen naimisissa oleva kolmen lapsen perheenäiti.

Koulutukseltani Tietotekniikan insinööri (AMK) ja työskennellyt IT-alalla yli 20-vuotta sekä toiminimi yrittäjänä useamman vuoden, jalka- ja kasvohoitojen, kotisivujen luonnin sekä teknisen tuen parissa.

Harrastuksiini kuuluu itseni kehittäminen ja haluankin kehittyä aina vain paremmaksi versioksi omasta itsestäni.

Olen kiinnostunut erityisesti lapsiperheiden asioista, mutta kaikkien kuntalaisten hyvinvointi on minulle tärkeää. Olen myöskin digitalisaation puolesta puhuja. Toivon että kunta pystyisi hyödyntämään nämä mahdollisuudet kuitenkaan unohtamatta niitä. jotka eivät taloudellisesti tai teknisesti näihin asioihin pysty.

Oksanen Timo-Pekka,
varastomies, varapääluottamusmies

Puhakainen Markku,
turvalaiteasiantuntija


Harrastuksinani on kuntoilu, lukeminen, omakotitalon puuhat, luonnon antimien hyödyntäminen, vanhojen italialaisten ajoneuvojen rassaaminen. Tärkeitä asioita ovat läheiset ihmiset, ystävät, luonto ja ympäristö, kansalais- ym. järjestöjen avustaminen, yhteiskunnallisten asioiden seuraaminen. "Janakkalan demareilla on erinomainen, pelkästään kunnan toimivallassa oleviin asioihin pohjautuva kunnallisvaaliohjelma, jolla pyritään turvaamaan kuntalaisten palvelut ja lisäämään kunnan elin- ja vetovoimaa. Sen takana on helppo seistä. "

Salonen Satu,
käytöntarkkailija


Asun Hallakorvessa. Perheeseen kuuluu tyttäreni ja miesystäväni lisäksi kissat, koira ja hevoset. Harrastuksiini kuuluu talon remontointi, eläimet ja viljelyä sen verran, että hevosheinät saan omaan käyttöön. Lähellä sydäntä on luonto ja maaseutu; sitä onneksi Janakkalassa riittää. Työskentelen Tervakoskella paperitehtaalla käyttölaboratoriossa ja työvuosiakin on kertynyt. Toimin myös tehtaalla erilaisissa luottamustehtävissä. Olen ollut yhden kauden Janakkalassa kunnan luottamushenkilönä.

Tujunen Ari,
metallityöntekijä

Turan Hamit,
yrittäjä

Elisa Valanta,
eläinlääkäri (sit.)


Asun Rehakassa maalla perheeni kanssa, olen kolmen lapsen äiti ja eläinlääkäri. Meillä asuu myös koiria, kissoja, lampaita, kanoja ja kaneja ja eläimet ovat aina olleet suuri ja tärkeä osa elämääni.

Olen ollut aiemmin yrittäjä Eläinlääkäriasema Helmessä Tervakoskella. Tällä hetkellä opetan, opiskelen, olen poliisikoiralaitoksen vastuueläinlääkäri sekä valvontaeläinlääkäri.

Pidän tärkeänä arjen sujuvuutta ja elämän merkityksellisyyttä. Sydäntäni lähellä ovat lapsiperheiden asiat, hyvä opetus, ihmisten tuki kaikissa elämänvaiheissa ja tilanteissa . Eläinlääkärin työ lähellä ihmisiä ja myös oman elämän haasteet ovat auttaneet laajentamaan ymmärrystä maailmasta.

Olen toiminut Janakkalan yrittäjien hallituksessa, Eläinlääkäriliiton yrittäjävaliokunnan puheenjohtajana ja yksityisten eläinlääkäriasemien yhteistyöorganisaation hallituksessa. Pidän tärkeänä yritysten toimintamahdollisuuksien huomioimista päätöksenteossa, hyvinvoivat yritykset ovat kunnan elinehto.

Haluan toimia päätöksissäni vastuullisesti ja laajakatseisesti myös tulevien sukupolvien kannalta. Suhtaudun eteentuleviin asioihin hyvin ratkaisuhakuisesti.

Vanhakoski Esa, Asemahenkilö,
tarkastuslautakunnan jäsen.


Olen turenkilainen perheellinen mies.

Perheessäni on 3 lasta ja vaimo. Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana aiemminkin varavaltuutettuna, perusturvalautakunnan ja Janakkalan ja Hattulan terveysjaoston jäsenenä sekä käräjäoikeuden uskottuna miehenä.

Politiikassa minua kiinnostaa vaikuttamisen mahdollisuus. Näen kuntalaisten auttamisen tärkeänä, samoin hyvien kustannustehokkaiden ratkaisumallien etsimisen laadusta tinkimättä.

Työkseni ajan linja-autoa sekä toimin esimiehenä ajomestarin tehtävissä, joka on päätyöni. Vapaa- ajalla kehitän osaamistani eri osaamisalueilla monipuolisilla koulutuksilla ja kursseilla.

Toimin lasten ja nuorten urheilutoiminnassa mukana eri rooleissa todella vahvasti. Oma läheisin harrastukseni on olla yhtenä osana VPK:ssa hälytysosastossa auttamassa kaikkia ihmisiä hädän tullen. Vapaaehtoistyö on iso osa minua. Muut harrastukset on uinti, hiihto sekä laskettelu.

Virtanen Erkki,
yrittäjä, valtuutettu, JTA-hallituksen jäsen.

Viskari Mikko,
yrittäjä, sosionomi (AMK), valtuutettu


Olen toisen kauden valtuutettu ja työllisyystoimikunnan puheenjohtajana.


Janakkala on vireä kunta ja näen tärkeänä, että panostaminen peruspalveluihin jatkuu kunnassamme. Toimivat peruspalvelut kuten päivähoito, terveyspalvelut ja koulutus takaavat toimivan kunnan.

Työskentelen sosiaalialan yrityksessä, jossa olen myös osakas. Tittelini on toimitusjohtaja, mutta ainakin alle 10 hengen yrityksissä yrittäjänä oleminen tarkoittaa sitä, että kaikkia mahdollisia eteen tulevia töitä tehdään ja hoidetaan. Olen siis tottunut tekemään paljon töitä ja myös tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Tämä asia on minusta avain hyvään valtuustotyöskentelyyn. Lisäksi olen mukana muutaman yrityksen hallituksessa.

Vapaa-ajalla tykkään tehdä paljon ja kaikkea. Janakkalassa on monia mahtavia yhdistysten tarjoamia mahdollisuuksia kuntalaisille, kesällä itse nautin yhdistysten upeasta toiminnasta ainakin frisbeegolfin ja tenniksen muodossa.

Pidetään Janakkala sopivana kuntana meille myös jatkossa!

Willberg Jaana,
asiakasvastaava, luottamusmies