Aluevaalit lähestyvät!

Tervetuloa tutustumaan tavoitteisiimme ja ehdokkaisiimme tulevan hyvinvointialueen kehittämisessä.

Lisää tietoa tavoitteistamme löydät täältä.

Tervetuloa tutustumaan ehdokkaisiimme!

Alijärvi Pirjo,
yhteiskunnallisen koulutuksen suunnittelija, kunnanhallituksen pj.
valtuutettu

Oman alueen toimintaan vaikuttaminen on tärkeää ja innostavaa. Näissä vaaleissa kyse on meidän jokaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeiden palvelujen turvaamisesta, kehittämisestä ja saatavuuden parantamisesta. Se motivoi mukaan vaikuttamaan tulevaan toimintaan.

Uuden, suuremman yhteisön punaisen langan löytäminen vaatii työtä ja sitoutunutta osallistumista vaikuttamiseen. Ratkaisujen etsiminen ongelmien listaamisen sijaan vie asioita eteenpäin.

Tässä vaiheessa elämää lapsiperheen ruuhkavuodet ovat takana ja ajan jakaa työ, koira- ja hevosharrastus sekä kunnalliset luottamustoimet Janakkalassa. Työskentelen yhteiskunnallisen koulutuksen suunnittelijana. Lisäksi toimin sivutoimisena yrittäjänä vaikuttamistyön ja muutosjohtamisen kouluttajana.

Palvelujen saatavuus

Asukkaiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta on kehitettävä. Perinteiset vastaanottoajat puoltavat paikkaansa, mutta digitaalisilla vaihtoehdoilla voidaan täydentää palveluja silloin, kun se on järkevää ja toimintaa tehostavaa. Suunnittelu ja tarpeiden toteaminen eivät riitä, on kyettävä rakentamaan käytännönläheistä toteutusta entistä tehokkaammin. Toiminnan inhimillisyys, läheisyys, taloudellisuus ja laadukkuus ovat mahdollisia toteuttaa rohkeasti uutta kokeilemalla.

Turvallinen arki

Palveluihin tulee päästä yhdestä paikasta, asuinpaikasta riippumatta. Asiakaslähtöinen palveluohjaus on merkittävä kehittämisen alue ja tieto siitä, miten avun piiriin pääsee, on tärkeä osa arjen turvallisuutta. Pelastustoimen rooli turvallisuudessa, ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja varautumisessa on merkittävä. Toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen tarvitsema osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä tekniset resurssit on turvattava.

Hyvinvoiva henkilöstö

Toimivat, turvalliset ja laadukkaat palvelut toteutuvat vain osaavan ja hyvinvoinvan henkilöstön voimin. Nykytilanteessa koronankin vuoksi jaksaminen on tiukilla. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Sote-uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on kyetä jatkossa huolehtimaan entistä paremmin henkilöstön riittävyydestä ja henkilömitoitusten toteutumisesta. Henkilöstöllä tulee olla myös mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan sekä työympäristöään.


Alla olevista linkeistä voit seurata minua somessa:

Yhteystiedot:
pirjo.alijarvi@gmail.com
puh. 046 600 3434

Hautamäki Anne

Olen 48-v. kahden lapsen äiti
Leppäkoskelta. Perheemme ”murtautui kehän ulkopuolelle” 2016 hieman
rauhallisemman elämänmenon perässä ja hyvin olemme viihtyneet. Tytär tosin on jo aikuinen mutta onneksi kotona on vielä esiteini joka pitää mieheni ja minut monessa menossa mukana. Perheessämme on myös eläimellistä menoa, siitä osaltaan huolehtivat kissa, koira sekä 5 gekkoa.

Koulutukseltani olen työterveyshoitaja ja pitkään siinä roolissa olen työskennellyt sekä kuntapuolella että yksityisessä lääkärikeskuksessa. Lisäksi olen toiminut eläkeratkaisijana ja perehtynyt siinä työeläkejärjestelmään sekä ammatilliseen
kuntoutukseen.

Tällä hetkellä työskentelen työhyvinvoinnin asiantuntijana kiinteistötekniikan ja teollisuuden palveluita tuottavassa yrityksessä. Nykyisessä työssäni korostuvat työhyvinvointi ja työssäjaksaminen sekä ennakoiva työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö.

Koen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimintojen kehittämisen isoksi, kaikkien hyvinvointiin vaikuttavaksi asiaksi ja haluan olla mukana luomassa aidosti toimivia ja tavoitettavia sosiaali- ja terveysalan ratkaisuja ja palveluja. Omassa arjessani terveyden, sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpito ja työssä jaksaminen ovat päivittäin esillä. Hyvinvointi sekä työssä että vapaa-ajalla on ensiarvoisen tärkeää riippumatta siitä, onko sosiaali- ja terveysalan palvelujen käyttäjä vai työntekijä.

Reijo Löytynoja,
tuotantomestari, kunnanhallituksen jäsen, valtuutettu ja maakuntahallituksen jäsen.


Historialliset aluevaalit ovat ovella. Toimintansa aloittavat hyvinvointialueet vastaavat miten ja missä sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan. Päätökset vaikuttavat meidän kaikkien arkeen, niin työssäkäyvien, lasten ja nuorten terveyspalveluihin kuin vammaisten ja vanhusten palveluihin.

Itselleni on tärkeää, että muutoksella vahvistetaan perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä. Vastuu palvelujen järjestämisestä pitää olla lähellä kuntalaisia. Tärkeänä näen, että panostetaan lähipalveluihin, eikä palvelujen hajauttamiseen tai keskittämiseen. Palvelujen alueellisesta tasa-arvosta on pidettävä huolta, sen toteuttamiseen on oltava paremmat mahdollisuudet, kun järjestämisvastuu siirtyy kuntia isommalla hyvinvointialueelle.

Aluevaaleissa valittujen päätökset koskettavat meitä jokaista. Valituilta täytyy löytyä kykyä tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen kotikuntansa palvelujen kehittämiseksi. Haluan olla mukana rakentamassa ja turvaamassa sosiaali- ja terveyspalveluita, jotta jokaisen arki sujuisi paremmin

Mustiala Marko,
sairaanhoitaja, muistiasiantuntija

Muutin perheeni kanssa Turenkiin 2014 ja hyvin olemme viihtyneet. Tytär on ala-asteella toisella luokalla ja vaimo työskentelee terveydenhoitajana nuorten parissa.

Itse työskentelen muistiasiantuntijana Kanta-Hämeen Muistiluotsissa, jonka toiminta-alueeseen kuuluu koko Kanta-Häme. Hoito -ja turvallisuusala on tullut työuran aikana tutuksi ja kokemusta on mm. lastensuojelusta, kehitysvammapsykiatriasta, muistisairauksista sekä tapahtumaturvallisuudesta.

Kunnallisvaaleissa valtuustopaikka jäi parin äänen päähän, mutta luottamustehtäviin tuli lähdettyä ja niistä merkittävin on Janakkalan Sote-lautakunnan jäsenyys.

Aluevaaleissa koen tärkeänä saada läpi sellaisia ehdokkaita, joilla on jo politiikasta kokemusta, mutta myös sellaisia henkilöitä jotka työskentelevät sote-alalla ja ymmärtävät mitkä asiat ovat tärkeitä sote-palveluiden käyttäjille. Itseäni huolestuttaa hoitohenkilökunnan jaksaminen ja riittävyys seuraavien vuosien aikana. Toinen huolenaihe on pienten paikkakuntien Sote-palveluiden pysyvyys ja saatavuus. Näihin molempiin tuo haasteensa suurten ikäluokkien ikääntyminen.

Haluan tuoda esiin myös yhteistyön kolmannen sektorin kanssa. Sotejärjestöissä työskentelee hoitoalan ammattilaisia ja heitä kannattaa kuntien ja kaupunkien hyödyntää yhteistyön merkeissä.

Yleisesti ottaen Sote-uudistus on iso kysymysmerkki vielä tässä vaiheessa, mutta se on myös mahdollisuus.

Ranta-Porkka Raija,

Hämeen SDP on asettanut minut ehdokkaaksi tuleviin, tammikuussa 2022 käytäviin aluevaaleihin. Niissä keskeistä on yhdenvertaisten ja saavutettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoaminen alueemme asukkaille.

Olen nyt 65-vuotias, vuoden vanha eläkeläinen. Takana on 43 vuotta työtä lasten ja nuorten elinolojen parantamiseksi, terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja liikunnallisen elämäntavan mahdollistamiseksi.

Janakkala on ollut minun kotikuntani vuodesta 1981. Täällä tarvitsemani palvelut ovat toimineet hyvin, ympärilläni on kaunis luonto, rikkaat taajamat ja seuranani mahtavien ystävieni tukiverkko. Täällä olen saanut perustaa perheeni, kokea leskeyden loputtoman surun, mutta myös Isoäitiyden onnen.

Olen siirtynyt sivuun toistakymmentä vuotta hoitamistani kunnallisista luottamustoimista ja antanut tilaa nuoremmille. Toimimiseen uudessa aluevaltuustossa olen saanut kuitenkin arvokasta kokemusta ja tietotaitoa toimittuani mm. kunnanvaltuutettuna ja sen puheenjohtajistossa, jäsenenä mm. teknisessä lautakunnassa, sotelautakunnassa ja pelastuslautakunnassa. Luottamustoimeni Elsa ja Pauli Kotien hallituksen puheenjohtajana oli myös paikka, jossa minulle tärkeät, kehitysvammaiset ja ikääntyvät kuntalaiset ovat olleet keskiössä. Merkittävää osaamista sote- ja terveysasioissa tarvitsin myös toimiessani omaishoitajana omille vanhemmilleni n. kymmenen vuoden ajan. Myös lapsuus perheessä, jossa isä teki lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdetyötä on opettanut minua paljon ymmärtämään maailman erilaisuutta.

Toiminta erilaisten ihmisten kanssa järjestötyössä kuvataiteen, teatterin, kehitysyhteistyön, luontoarvojen ja politiikan parissa on ollut antoisaa ja opettavaista. Se on omalta osaltaan auttanut minua näkemään asioita omaa elämänpiiriä laajemmin, havaitsemaan herkemmin sosiaalista eriarvoisuutta. Aluevaltuustoissa juuri tuon eriarvoisuuden näkeminen on erittäin tärkeää.

Nyt minulla on eläkkeellä ollessani aikaa paneutua, mutta uskon, että myös kokemusperäistä tietoa ja taitoa työskennellä uudessa aluevaltuustossa kunnassa olevien palvelujen hyväksi. Valittavassa aluevaltuustossa päätetään jatkossa kuntien valtuustojen sijaan monista äärimmäisen tärkeistä, meidän jokaisen arkeen vaikuttavista asioista sosiaali- ja terveyspalvelun, mutta myös pelastustoimen tehtäväalueella. Siksi haluankin haastaa jokaisen janakkalalaisen käyttämään äänensä tammikuussa olevissa vaaleissa. Vain janakkalalaisten äänestysaktiivisuuden avulla voimme puolustaa edelleen laadukkaita ja oikea-aikaisia lähipalveluita, joita tuottavat ammattitaitoiset, motivoituneet ja työssään viihtyvät työntekijät.

Eeva Salmela,
lähihoitaja

Olen 35 - vuotias perheenäiti Janakkalasta. Työskentelen kotihoidossa ja lisäksi olen erityislapseni omaishoitaja.

Harrastuksiini kuuluu kaikenlainen
moottoriurheilu, luonnossa liikkuminen, vapaaehtoistyö lapsi-ja nuorisojärjestössä sekä poliittinen toiminta.

Olen toisen kauden varavaltuutettu kunnassamme ja toisen kauden valtuutettu Kanta Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa. Olen toiminut Janakkalassa sote-, teknisessä- ja viimeisimpänä sivistyslautakunnassa.

Haluan olla mukana kehittämässä uutta, ratkomassa ongelmia ja ennen kaikkea vaikuttamassa uuteen parempaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuteen. Uuden ei aina tarvitse olla pelottavaa se voi olla myös mahdollisuus jossa yhdessä rakentamalla saadaan aikaan toimivat palvelut ja tehokkaasti toimiva rakenne!

Tammilehto Noora,
hallintotieteiden maisteriopiskelija
(valmistuminen 2022), pääaine sosiaali- ja terveyshallintotiede. Sote-lautakunnan puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu ja maakuntavaltuutettu.


Tulevana hallintotieteiden maisterina, jolla on pääaineena sosiaali- ja terveyshallintotiede, olen koulutettu yhteiskunnan uudistajaksi juuri tällaisiin merkittäviin päätöksentekotehtäviin. Olen erittäin motivoitunut ja innostunut politiikan tehtävissä. Kirjoitan pro gradu -tutkielmaa hoitajien alanvaihdosta, hiljaisen tiedon säilyttämisestä organisaatiossa ja työolojen parantamisesta.

1. Turvataan hyvinvointialueen työvoiman saatavuus. Edistetään työntekijöiden työhyvinvointia ja mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä. Arvostetaan upeita terveysalan ammattilaisia!

2. Mielenterveyspalveluiden saatavuutta parannettava. Koronan myötä henkinen pahoinvointi on lisääntynyt jokaisessa ikäluokassa, mutta etenkin nuorilla. Panostamalla nuoriin panostamme tulevaisuuteen!

3. Tavoitteena entistä toimivammat ja paremmin järjestetyt palvelut. Taloudellista tehokkuutta saadaan esimerkiksi keskitetyillä julkisilla hankinnoilla.


Sami Ylitalo

Olen työskennellyt sote-alalla yhteensä 25 vuotta ja näistä lähes 20 vuotta sote-palvelujen johtamisen ja kehittämisen parissa järjestöissä sekä yksityissektorilla.

Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri sosiologian pääaineesta ja parhaillaan viimeistelen toista maisterintutkintoani sosiaali- ja terveystutkimuksesta ja johtamisesta Helsingin yliopiston niin sanotussa sote-maisteriohjelmassa, missä koulutetaan sote-alan vaikuttavuuden ja johtamisen asiantuntijoita vastaamaan alan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin.

Oma ammattiosaamiseni liittyy erityisesti sosiaalipalveluihin sekä mielenterveystyöhön ja yleisesti palvelujen vaikuttavuuden arviointiin sekä palvelujen johtamiseen. Nykyisessä päivätyössäni mielenterveyskuntoutujien Klubitaloja ylläpitävän järjestön, Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n kehitysjohtajana olen toiminut vuodesta 2017 alkaen. Tätä ennen työskentelin palvelujohtajana Mehiläinen Oy:ssa sekä useissa eri tehtävissä sosiaalialan palveluja tuottavassa Kalliolan Setlementissä. Olen toiminut sivutoimisesti myös sote-alan koulutus- ja konsulttiyrittäjänä sekä THL:n kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä.

Opiskelut veivät minut aikanaan Turengista ensin Varsinais-Suomeen ja työt sieltä edelleen pääkaupunkiin. Tämä reissu venyi lopulta lähes neljännesvuosisadan mittaiseksi. Muutimme vaimoni kanssa viime vuonna kotitilalleni Janakkalan syrjäkylille, missä myös uusperheemme muualla asuvat nuoret vierailevat aina kun ehtivät ja meitä jaksavat. Vapaa-aikani kuluu moninaisten harrasteiden parissa, joista tärkeimmät liittyvät sähkökitarointiin ja kuntourheiluun. Myös luonnossa liikuskelu ja perheemme kaksi varsin aktiivista koiraa ovat minulle tärkeitä henkireikiä.

Aluevaaliehdokkaaksi hakeuduin, koska uskon että pitkän sote-urani kuluessa kertyneen osaamisen ja kokemuksen myötä voisin olla hyödyksi ja mukana rakentamassa Kanta-Hämeeseen tehokasta ja vaikuttavaa sekä asiakkaille, potilaille ja työntekijöille inhimillistä ja luotettavaa hyvinvointialuetta.

Arvoperustainen sosiaali- ja terveydenhuolto on ajankohtainen ja maailmanlaajuinen ”megatrendi”, jonka mukanaan tuoma ajattelutavan muutos on syytä punoa mukaan myös Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimintaan alusta alkaen. Arvoperustainen sote lähtee siitä, että palvelujärjestelmän keskeisin tavoite on arvon tuottaminen asiakkaalle ja potilaalle - eli se, mitä konkreettista ja koettua hyötyä palveluista asiakkaille on, ja mitä heille palveluissa ja niiden jälkeen tapahtuu. Mahdollisimman suuret suoritemäärät suhteessa budjettiin eivät kerro vielä mitään palvelujen vaikuttavuudesta. Tuotettua arvoa ja vaikuttavuutta on myös osattava mitata oikein, ja tämä muodostaakin aivan oman ja hyvin haastavan osaamistarpeensa, mikä pitää ottaa huomioon, mikäli toimintaa halutaan kehittää tulevaisuudessa oikeaan suuntaan, eli kohti suurempaa arvon tuottamista ja vaikuttavuutta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuus ja arvo tuotetaan siis vain ja ainoastaan työntekijöiden ja palveluja käyttävien ihmisten laadukkaissa ja ammattitaitoisissa kohtaamisissa. Niin ollen sote-järjestelmän hallinnoinnin keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa näiden kohtaamisten toteutuminen. Arvoa tai vaikuttavuutta ei luoda hallinnoimalla tai hallinnollisilla uudistuksilla vaan arkisessa työssä, minkä sujumista voidaan hallinnoimalla edistää tai estää. Hyvinvointialueiden hallinnoinnissa olisi syytä pyrkiä erityisesti edellisistä ensimmäiseen, myös Kanta-Hämeessä.

Johtamisen ja erityisesti asiakas- ja potilastyön suoran johtamisen rooli arvon ja vaikuttavuuden luomisessa on aivan keskeinen. Hyvän johtamisen avulla voidaan turvata henkilöstön korkea osaaminen, hyvinvointi sekä jaksaminen vaativassa työssä. Valmentavan johtamisen ajatuksia ja oppeja hyödyntämällä voidaan luoda työyhteisöihin kehitysmyönteistä ja innostavaa ilmapiiriä. Arvostavan sekä kunnioittavan vuorovaikutuksen kautta voidaan saada aikaiseksi paitsi vaikuttavuutta niin myös kustannussäästöjä - hyvät käytöstavat ja työtovereiden sekä ennen kaikkea palveluja käyttävien ihmisten huomioiminen kun eivät maksa mitään, mutta ne voivat vahvistaa ja tukea palvelujen vaikuttavuutta todella merkittävällä tavalla.

Palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa on huomioitava myös soten moniammatillisuus sekä turhien raja-aitojen purkaminen ja yhteistyö eri sektoreiden välillä, eli niin sanottu palveluintegraatio, mikä onnistuessaan näkyy potilaalle ja asiakkaalle palvelujen tarpeenmukaisuutena, yksilöllisyytenä, ihmimillisyytenä ja kokonaisvaltaisuutena sekä veronmaksajille kustannussäästöinä. Sote-alalle melko tyypillisestä ammattikuntavetoisesta ja siten usein ”kotiinpäin vetävästä” eli osaoptimoivasta johtamisesta olisikin pyrittävä eroon vahvistamalla kaikkien johtamistyötä tekevien yleisjohtamisen sekä integroivan johtamisen osaamista ja tunnistamalla kaikkien ammattiryhmien osaamisen ja asiantuntemuksen merkitys asiakkaan ja potilaan palveluista saamalle hyödylle eli arvolle. Samoin yksittäiset hoidot, toimenpiteet sekä tukitoimet tulisi nähdä osana kokonaista vaikuttavuuden ”ekosysteemiä”, missä useat eri tahot ja toiminnot tuottavat asiakkaille ja potilaille arvoa toisiaan tukien ja täydentäen. Tämän kokonaisuuden hahmottamisen kautta voidaan päästä kohti paremmin ja tehokkaammin toimivaa sote-palvelujärjestelmää ja hyvinvointialuetta, missä julkinen sekä yksityinen ja kolmas sektori toimivat kaikki yhdessä ja kohti yhteistä tavoitetta.


Alla lisäksi aktiivisia kunnallisia luottamushenkilöitämme ja järjestötoimijoita esittelyssä:

Elo Eero,
kaivinkoneenkuljettaja
Olen Leppäkoskelta ja asunut Janakkalassa koko 53-vuotisen elämäni ajan. Työkseni teen metsänhoidollisia tehtäviä ja piha-alueiden rakentamista. Perheeseen kuuluu avopuoliso.
Harrastan teatteria ja olen ollut pitkään mukana useissa teatteriporukoissa myös naapurikuntien puolella. Vapaa-aikaan kuuluu musiikki eri muodoissaan sekä naapuriapu niin vanhoille kuin nuoremmille kylän asukkaille. En tee turhia lupauksia, mutta teen kaikkeni korjatakseni epäkohtia niin vanhustenhoidon kuin lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen Janakkalassa.

Heikkinen Anne,
opintosihteeri

Asun Turengissa. Perheeseen kuuluu puoliso, aikustuneet lapset ja villakoiraserobi. Olen kiinnostunut kulttuurista, harrastan musiikkia, lukemista, käsitöitä ja kuntoliikuntaa. Minusta ketään ei saisi jättää ulkopuolelle. Kulttuuriharrastusten mahdollistaminen perheen varallisuudesta riippumatta on tärkeää. Myös viestinnässä ja tiedotuksessa on huomioitava niitä kuntalaisia, joilla on hankaluuksia digiasioiden tai lukutaidon kanssa. Olen asioiden järjestelijä ja vähän huolehtijakin.

Heinämäki Markus,
asentaja-koneistaja, valtuutettu

Huotari Annukka,
hallintosihteeri

Olen 55-vuotias hallintosihteeri Tervakoskelta. Perheeseeni kuuluu täysi-ikäinen tytär.

Harrastuksiini kuuluu laulaminen, pianonsoitto, musiikin kuuntelu sekä meditointi. Luontoon minulle tärkeä. Luonnossa liikkuminen tuo niin fyysistä kuin psyykkistä jaksamista.

Tasa-arvo ja rehellisyys ovat minulle tärkeitä arvoja.Yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat ja siksi olen nyt ehdokkaana. Haluan olla mukana rakentamassa ja kehittämässä kotikuntaamme ja vaikuttamassa asioihin. Vaikka vanhusten,lasten ja nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni, kaikkien kuntalaisten hyvinvointi on minulle tärkeää.

Nuorten lisääntyvät mielenterveysongelmat ja syrjäytyminen huolestuttaa ja on tärkeää, että jokainen nuori saa apua heti kun sitä tarvitsee. Kukaan ei saa syrjäytyä.

Hyvät,laadukkaat, helposti tavoitettavat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jokaisen kuntalaisen oikeus.

Janakkala on kasvava ja kehittyvä kunta. Kuntamme tarjoaa hyvän ja turvallisen elämän edellytykset kaikenikäisille. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. Yritykset ovat kunnan elinehto ja mahdollistavat työpaikkojen kautta hyvän elämän kuntalaisille ja palvelujen rahoittamisen.

Huotilainen Jenni,
LVI-asentaja
Olen 35-vuotias LVI-asentaja ja koululaisten äiti Tervakoskelta. Olen kotoisin Uudeltamaalta ja asunut nyt kaksi vuotta Janakkalassa. Olen ensimmäistä kertaa ehdolla kunnallisvaaleissa, sillä minua kiinnostavat yhteiskunnalliset asiat, joita olen erilaisissa elämäni vaiheissa kohdannut. Aivan kuten me kaikki niitä kohtaamme. Sosialidemokratian perusarvot, vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat omia arvojani. Elämämme on arkea ja sen pitäisi olla hyvää ja toimivaa. Janakkalan houkuttelevuus asuinkuntana on uusille ja nykyisille kuntalaisille asia, jota olen pohtinut ja johon toivon voivani vaikuttaa. Harrastamis- ja virkistysmahdollisuuksien soisi olevan helposti arkeen yhdistettävissä eli saavutettavissa lähitaajamassa, asuinalueella.

Hyvärinen Päivi,

lähihoitaja

Olen kohta 56 v ehdokas.
Perheeseeni kuuluu mies ja 4 lasta.
Lapseni ovat 19-23 vuotiaita.
Työskentelen lähihoitajana aikuisten henkilöiden kehitysvammsis yksikössä, täällä Turengissa.
Vapaa-aikana käyn kävelylenkillä ympäri Turenki sekä kunnan kuntosali on ahkerassa käytössäni.
Tärkeänä pidän, että kaikilla asukkailla olisi hyvä ja turvallista liikkua, kulkivat he sitten kävellen, pyörätuolillarullalla tai autolla.
Tärkeää on myös pitää huolta ihan jokaisesta kuntalaisesta ja kuunnella heidän toiveita ja ajatuksia

Hyvättinen Tuula,
eläkeläinen

Olen 64 v. eläkeläinen, kahden jo aikuisen pojan äiti ja mummi 8 v ihanalle tytölle.
Työelämäni olen tehnyt metallin parissa, tosin
viimeiset työvuodet perhepäivähoitajana. Olen toiminut jo 90 luvun
alusta Turengin metallityöväen ammatti-osaston sihteerinä. Jokusen vuoden välillä ollut pois.


Olen asunut 58 vuotta Turengissa. Täällä on ollut hyvä olla. Haluan että jatkossakin kaikilla on hyvä olla Janakkalassa.

Kekki Tero,

työsuojeluvaltuutettu

Kiukkonen Sirpa,
lastenohjaaja, eläkeläinen
Olen syntynyt ja kasvanut Janakkalassa, käynyt kouluni Tanttalan kansakoulussa, silloisen yläkoulun Turengin koulussa.
Mistä olen hakenut näkemyksiä? Nuoruudessa opiskelut ja työt veivät nuorta perhettä Riihimäeltä Poriin ja sieltä Porin puuvillatehtaan ompelimon kautta takaisin Hämeeseen ja 1975 takaisin Janakkalaan, kotikuntaan.
Toimin Janakkalan kunnan haja-asutusalueiden leikin ja toiminnan ohjaajana ohjaten kerhoja kouluilla kylien lapsille. 80-luvun alussa aloitin Turengissa 20-vuotisen kauppiasurani. Sen jälkeen palasin lasten pariin, ensin kunnan päiväkodeissa, myöhemmin seurakunnan päiväkerhoissa lastenohjaajana ja koululaisten iltapäiväkerhossa.
Luottamustoimiani ovat olleet Turengin lukion johtokunta, Janakkalan Musiikkikoulun johtokunta, kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja, perusturvalautakunnan jäsen, kunnan edustaja Sibeliusopiston hallituksessa (jatkuu edell.). Nykyisin olen sivistyslautakunnan jäsen ja seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen sekä Janakkalan Musiikkipäivät -yhdistyksen puheenjohtaja.
Nyt uuden edessä: uudet koulut rakenteilla, hyvät harrastustilat ja -kentät teon alla, tulevaisuuden turvaksi. Meille vanhusväestölle turvaa, hoivaa ja ihmisarvoa. Siitä hyvä kunta tunnetaan! On hienoa, että olen saanut olla mukana tekemässä näitä uudistuksia nuorten kanssa. Siitä riittää "virtaa" jatkaa eteenpäin!

Koukkari Jarmo,
rakennusmies
Olen 52-vuotias tervakoskelainen ja työskennellyt paperitehtaalla kunnossapidossa viimeiset 21 v. Urheilu ja liikkuminen ovat aina olleet tärkeä osa elämääni. Pitkäaikaisen ja monipuolisen teatteriharrastuksen jälkeen kiinnostuin yhteiskunnallisista asioista ja siksi olen nyt ehdokkaana. Minua kiinnostaa liikunnan ja kulttuurin lisäksi kestävät ratkaisut niin ympäristön, palveluiden kuin kuntalaisten näkökulmasta. Rakentava, asiapohjainen keskustelu päätöksenteossa on tässä ajassa tervetullutta. Puhutaan totta, tarjotaan ratkaisuja ja luodaan toivoa!

Kurki Rauno,
liittosihteeri, eläkeläinen,
valtuuston vpj.
Asun vaimoni kanssa Turengissa. Hiihtäminen ja pyöräily ovat lempiharrastuksiani.
Tein työurani ay-liikkeen tehtävissä, viimeisin toimi oli Rakennusliiton liittosihteerinä 15 vuotta. Työuran aikana sain hyvän opin ihmisten väliseen yhteistyöhön ja se on antanut hyvän pohjan pitkään kunnallispoliitikon uraankin. Intoa ja mielenkiintoa riittää kuntalaisten yhteisten asioiden hoitamiseen ja niistä päättämiseen.

Laitinen Outi,
kassanhoitaja
valtuutettu
Olen Tervakosken uimahallin kassanhoitaja, 57 v. Korona-aikana olen myös "teen mitä tarjotaan" -työhenkilö. Olen paljasjalkainen "tervalainen". Harrastan uintia ja matkustelua. Olen ensimmäisen kauden valtuutettu, Janakkalan asuntojen puheenjohtaja. Politiikassa minua kiinnostavat ihmiset ja asuminen. Valtuutettuna haluan olla helposti lähestyttävä. Päätöksenteossa kunta on kokonaisuus, jota tulee tarkastella tasapuolisesti sen eri paikkoja unohtamatta. Tehtäväni on vielä kuntalaisten ajatuksia ja toiveita eteenpäin.

Lappalainen Aki,

metallimies

Lehtonen Sami,
DI, erikoistutkija

Olen 43-vuotias diplomi-insinööri ja tietoturvatutkija. Valmistuin Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta 2003 pääaineena tietoliikennetekniikka.

Olemme perheeni - vaimo ja 16-vuotias poika -kanssa juuri muuttaneet Janakkalaan, mikä tekee minusta syntyperäisenä janakkalalaisena paluumuuttajan.

Ensimmäisen kerran olin kuntavaaleissa ehdolla Janakkalassa jo 1996 - välissä kävin kolmet vaalit Espoossa, jossa työni edelleen sijaitsee. Koronan myötä elinkeinoelämä on ottanut digiloikan, jonka myötä moniatöitä voidaan nykyisin tehdä paikasta riippumatta. Janakkalalla on tässä erinomaiset edellytykset olla tulevaisuuden asuinkunta, jos tarvittava infra liikenne- ja tietoliikenneyhteyksineen saadaan kaikkien ulottuville unohtamatta kunnan tuottamia peruspalveluilta koko perheelle. Harrastuksiini kuuluu musiikki, metsästys ja sukututkimus.

Lehtonen Tomi,
prosessinhoitaja, palokuntalainen

Leppänen Niko-Veikko,
kaapelityöntekijä

Lindholm Paula,
käytöntarkkailija, eläkeläinen
Olen 68-vuotias tervakoskelainen ja olin työssä Tervakoskella paperitehtaalla 47 v. Tehtaan luottamustehtävissäkin toimin noin 30 vuoden ajan. Kunnallisvaaleissa olen ollut ehdokkaana useitakin kertoja; toimin maaseutulautakunnassa kaksi kautta. Nykyään eläkkeellä ollessani olen Tervakosken eläkkeensaajien hallituksen jäsen. Harrastuksiini kuuluu liikunta, käsityöt, kesämökin rakennuspuuhat.

Markio Jani,
pääluottamusmies

Olen Jani Markio, 48-vuotias ja työskentelen Tervakosken paperitehtaalla
pääluottamusmiehenä.
Perheeseen kuuluu vaimo sekä kaksi jo aikuista tytärtä. Halu vaikuttaa työpaikan yhteisiin asioihin vei mukaan ammattiyhdistystoimintaan
reilut kymmenen vuotta
sitten. Tämän matkan aikana vaikutusmahdollisuudet laajemminkin alkoivat kiinnostaa ja siksi olenkin nyt
ehdokkaana kunnallisvaaleissa.

Vapaa-aika kuluu liikunnallisten harrastusten parissa, joista trial ajoharrastus sekä toiminta Tervakosken moottorikerhon puheenjohtajana on lähinnä sydäntä. Sulkapallo, hiihto, pyöräily ja liikkuminen yleensä luonnossa toimii hyvänä vastapainona arkiselle aherrukselle. Rakentava keskustelu, asioiden ja päätösten perustelu sekä ennen kaikkea taito kuunnella antaa mielestäni hyvät eväät toimia oman kuntamme eteen. On tärkeää ylläpitää hyvinvoivaa kuntaa, jonka hartiat kykenevät kantamaan taloudellisen vastuun, samalla huomioiden asukkaidensa tarpeet.

Metsälä Mari,
personal trainer

Olen 37- vuotias kahden lapsen äiti. Olen muuttanut Janakkalan Tervakoskelle vuonna 2005.

Minulla on yritys liikunnan- ja hyvinvoinnin alalla. Aikaisemmin olen työskennellyt kenkätehtaassa, myyjänä, henkilökohtaisena avustajana ja siivoojana.

Janakkalan kunnan liikuntamahdollisuudet ovat tärkeitä minulle. Se että mahdollistetaan liikkuminen kaikille, on visioni. Liikunnan avulla ihmiset ja sitä kautta kunta voivat myös paremmin.

Myös lapsien ja nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni. Tällä hetkellä nuorten mielenterveys muuttuvan maailman takia huolestuttaa kovasti ja toivon, että jokainen nuori saa apua heti kun sitä tarvitsee.

Haluan olla mukana toiminnassa ja vaikuttamassa asioihin. Uskon että kokemuksistani olisi paljon hyötyä ja uskon myös, että olen sellainen jolle kuntalaiset voivat tulla kertomaan asiansa ja osaan viedä ne eteenpäin.

Mämmi Lotta-Mari,
IAM-asiantuntija, yrittäjä-ALH

Olen 40-vuotias perheenäiti Turengista. Perheeseeni kuuluu mies ja kolme lasta 5v, 7v ja 13v.

Olen Tietotekniikan insinööri (AMK) ja työskennellyt 12-vuotta Hämeen Ammattikorkeakoulun tietohallinnossa jonka lisäksi olen yrittäjä, ALH, ihonhoidonkonsultti ja jalkahoitaja.

Harrastuksiini kuuluu itsensä kehittäminen ja haluankin kehittyä aina vain paremmaksi versioksi omasta itsestäni.

Olen kiinnostunut erityisesti lapsiperheiden asioista, mutta kaikkien kuntalaisten hyvinvointi on minulle tärkeää.Olen myöskin tietotekniikan ja digitalisaation puolesta puhuja. Toivon että kunta pystyisi hyödyntämään nämä mahdollisuudet kuitenkaan unohtamatta niitä jotka eivät taloudellisesti tai teknisesti näihin asioihin pysty.

Oksanen Timo-Pekka,
varastomies, varapääluottamusmies

Puhakainen Markku,
turvalaiteasiantuntija
Harrastuksinani on kuntoilu, lukeminen, omakotitalon puuhat, luonnon antimien hyödyntäminen, vanhojen italialaisten ajoneuvojen rassaaminen. Tärkeitä asioita ovat läheiset ihmiset, ystävät, luonto ja ympäristö, kansalais- ym. järjestöjen avustaminen, yhteiskunnallisten asioiden seuraaminen. "Janakkalan demareilla on erinomainen, pelkästään kunnan toimivallassa oleviin asioihin pohjautuva kunnallisvaaliohjelma, jolla pyritään turvaamaan kuntalaisten palvelut ja lisäämään kunnan elin- ja vetovoimaa. Sen takana on helppo seistä. "

Salonen Satu,
käytöntarkkailija
Olen 52-vuotias ja asun Hallakorvessa. Perheeseen kuuluu tyttäreni ja miesystäväni lisäksi kissat, koira ja hevoset. Harrastuksiini kuuluu talon remontointi, eläimet ja viljelyä sen verran, että hevosheinät saan omaan käyttöön. Lähellä sydäntä on luonto ja maaseutu; sitä onneksi Janakkalassa riittää. Työskentelen Tervakoskella paperitehtaalla käyttölaboratoriossa ja työvuosiakin on kertynyt 24. Toimin myös tehtaalla erilaisissa luottamustehtävissä. Olen ollut yhden kauden Janakkalassa kunnan luottamushenkilönä ja toimin lupajaostossa.

Särkimäki Lasse,
rehtori, eläkeläinen

Olen nuoruudestani lähtien ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Työuran jälkeen lähdin mukaan SPR:n toimintaan. Olen toiminut Janakkalan demarien puheenjohtaja ja vaalipäällikkönä. Kuluneella kaudella olen ollut Janakkalan edustajana Koulutuskuntayhtymä Tavastian hallituksessa. Vapaa-aikana touhuan omien lapsenlapsien vaarina ja koirien ulkoiluttajana. Harrastan myös lukemista ja kuntoilua monin tavoin.

Tujunen Ari,
metallityöntekijä

Turan Hamit,
yrittäjä

Elisa Valanta,
eläinlääkäri (sit.)

Asun Rehakassa maalla perheeni kanssa, olen 7-,12-,14-vuotiaiden lasten äiti ja eläinlääkäri. Meillä asuu myös koiria, kissoja, lampaita, kanoja ja kaneja ja eläimet ovat aina olleet suuri ja tärkeä osa elämääni. Janakkalassa asuen aikaa on vierähtänyt jo 15-vuotta.

Olen ollut yrittäjä Eläinlääkäriasema Helmessä Tervakoskella 13-vuotta viime kesään saakka. Tällä hetkellä opetan, opiskelen, olen poliisikoiralaitoksen vastuueläinlääkäri sekä valvontaeläinlääkäri.

Pidän tärkeänä arjen sujuvuutta ja elämän merkityksellisyyttä. Sydäntäni lähellä ovat lapsiperheiden asiat, hyvä opetus, ihmisten tuki kaikissa elämänvaiheissa ja tilanteissa . Eläinlääkärin työ lähellä ihmisiä ja myös oman elämän haasteet ovat auttaneet laajentamaan ymmärrystä maailmasta.

Olen toiminut Janakkalan yrittäjien hallituksessa, Eläinlääkäriliiton yrittäjävaliokunnan puheenjohtajana ja yksityisten eläinlääkäriasemien yhteistyöorganisaation hallituksessa. Pidän tärkeänä yritysten toimintamahdollisuuksien huomioimista päätöksenteossa, hyvinvoivat yritykset ovat kunnan elinehto.

Haluan toimia päätöksissäni vastuullisesti ja laajakatseisesti myös tulevien sukupolvien kannalta. Suhtaudun eteentuleviin asioihin hyvin ratkaisuhakuisesti.

Olisi erittäin mielenkiintoista saada olla tekemässä töitä valtuustossa Janakkalan hyväksi!

Vanhakoski Esa,
ajomestari, linja-autonkuljettaja

Olen 41v. turenkilainen perheellinen mies.

Perheessäni on 3 lasta ja vaimo. Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana aiemminkin varavaltuutettuna, perusturvalautakunnan ja Janakkalan ja Hattulan terveysjaoston jäsenenä sekä käräjäoikeuden uskottuna miehenä.

Politiikassa minua kiinnostaa vaikuttamisen mahdollisuus. Näen kuntalaisten auttamisen tärkeänä, samoin hyvien kustannustehokkaiden ratkaisumallien etsimisen laadusta tinkimättä.

Työkseni ajan linja-autoa sekä toimin esimiehenä ajomestarin tehtävissä, joka on päätyöni. Vapaa- ajalla kehitän osaamistani eri osaamisalueilla monipuolisilla koulutuksilla ja kursseilla.

Toimin lasten ja nuorten urheilutoiminnassa mukana eri rooleissa todella vahvasti. Oma läheisin harrastukseni on olla yhtenä osana VPK:ssa hälytysosastossa auttamassa kaikkia ihmisiä hädän tullen. Vapaaehtoistyö on iso osa minua. Muut harrastukset on uinti, hiihto sekä laskettelu.

Virtanen Erkki,
yrittäjä, valtuutettu

Viskari Mikko,
yrittäjä, sosionomi (AMK), valtuutettu

Moikka!

Olen toisen kauden valtuutettu. Päättyvällä kaudella olen ollut mukana myös sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnassa jäsenenä sekä työllisyystoimikunnan puheenjohtajana.


Janakkala on vireä kunta ja näen tärkeänä, että panostaminen peruspalveluihin jatkuu kunnassamme. Toimivat peruspalvelut kuten päivähoito, terveyspalvelut ja koulutus takaavat toimivan kunnan.

Työskentelen sosiaalialan yrityksessä, jossa olen myös osakas. Tittelini on toimitusjohtaja, mutta ainakin alle 10 hengen yrityksissä yrittäjänä oleminen tarkoittaa sitä, että kaikkia mahdollisia eteen tulevia töitä tehdään ja hoidetaan. Olen siis tottunut tekemään paljon töitä ja myös tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Tämä asia on minusta avain hyvään valtuustotyöskentelyyn. Lisäksi olen mukana muutaman yrityksen hallituksessa.

Vapaa-ajalla tykkään tehdä paljon ja kaikkea. Janakkalassa on monia mahtavia yhdistysten tarjoamia mahdollisuuksia kuntalaisille, kesällä itse nautin yhdistysten upeasta toiminnasta ainakin frisbeegolfin ja tenniksen muodossa.

Pidetään Janakkala sopivana kuntana meille myös jatkossa!

Willberg Jaana,
asiakasvastaava, luottamusmies