Sosiaalinen luotto tukimuodoksi vaikeissa tilanteissa

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Noin kolmekymmentä kuntaa tarjoaa asukkailleen sosiaalisia luottoja. Sosiaali- ja terveysministeriön tietojen mukaan toiminnan piirissä on noin 44 prosenttia Suomen väestöstä.

Sosiaalinen luototus voisi parantaa merkittävästi heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuntalaisten tilannetta. Sosiaalinen luotto voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa markkinoilta ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Kunnan myöntämä kohtuuehtoinen luotto antaa perheelle mahdollisuuden tasapainottaa ja korjata talouttaan ja parantaa siten perheen tilannetta. Tämä tukisi myös pieneltä osaltaan Janakkalan tavoitteita kohti Unicefin Lapsiystävällistä kuntaa.

Perusteltuja syitä luoton antamiseen voivat olla esim. talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen turvaaminen tai sosiaalisen kriisin ylittäminen.

Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä. Sen käytöstä on yleisesti saatu hyviä kokemuksia. Sitä säädellään laissa.

Janakkalan SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kunnassa otetaan käyttöön sosiaalinen luototus ja vahvistetaan myös tällä tavalla perheiden mahdollisuutta selvitä taloudellisesti vaikeista tilanteista ilman, että vaikeudet kasautuvat ja syvenevät.

Janakkalassa 26.4.2021

Janakkalan SDP valtuustoryhmä