Valtuuston kokouksessa 20.5.2019 Outi Laitinen esitti seuraavan sisältöisen sosiaalidemokraattisen ryhmän valtuustoaloitteen.

"Viime talvi oli lumitilanteen kannalta todella haastava. Varsinkin vanhemmilla ihmisillä oli vaikea liikkua teiden liukkauden ja lumen paljouden takia. Haastava tilanne aiheuttaa myös vaaroja liukastumisten ja kaatumisten muodossa.

Lonkkamurtumat iäkkäiden ihmisten kohdalle sattuessa voivatkin olla kohtalokkaita, koska se johtaa usein liikunta- ja toimintakyvyn heikentymiseen ja lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuus on suuri. Yhteiskunnan kannalta lonkkamurtumat ovat merkityksellisempiä avuntarpeeseen ja pitkäaikaishoitoon johtavia sairauksia.

Tällä hetkellä yli 65 –vuotiaita on n. 20 % väestöstä ja heistä 0,7 % saa lonkkamurtuman vuosittain. 60 000 asukkaan kunnassa asuu n. 12 000 yli 65 –vuotiasta. Se tarkoittaa 84 uutta lonkkamurtumaa vuodessa, joiden hoidon hinta on n. 2,5 miljoonaa €.

Yksikin murtuma on liikaa. Esitämme siis Sos.demien valtuustoaloitteessa, että kaikille yli 65 –vuotiaille janakkalalaisille annetaan mahdollisuus saada liukuesteet kenkiin, lonkka- ym. murtumien ja vammojen ennaltaehkäisemiseksi."