Share |

Uskallus nähdä asiat omaa pihapiiriä isompina kokonaisuuksina

Sunnuntai 13.9.2020 klo 15.34 - Reijo Löytynoja

Suomalaisilla kunnilla muutamia kasvukeskuksia lukuun ottamatta on edessä vaikeiden päätösten aika. Kunnat velkaantuvat edelleen vuosi vuodelta. Muuttotappioon haetaan ratkaisuja erilaille tontti ratkaisuilla, jopa erittäin merkittävillä tonttitarjouksilla.

Edellisen nousukauden aikana taseisiin saatu hyvä alkaa olla syötynä. Lisätuloja etsitään monin eri keinoin. Tarpeettomaksi käyneelle omaisuudelle etsitään uusia omistajia, toimintoja pyritään sopeuttamaan monin eri keinoin, silti menopuoli pyrkii kasvamaan nopeammin kuin sopeuttamiset vaikuttavat.

Monesti myös syyttävä sormi osoittaa kuntapäättäjiä, mutta useinkaan ei sormia heiluttavat tahot ymmärrä, miten päätöksentekoa ohjataan, kun puhutaan pakollisista lakisääteisitä menoista. Peruspalvelut on turvattava, yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa, tarvitaan lisää kotihoidon palveluita ja myös ympärivuorokautisen hoidon tarve kasvaa koko ajan, sairaanhoitoa on järjestettävä, sivistyksestä sekä lasten ja nuorten opetuksen laatu on turvattava myöskin teknisistä palveluista ja asumisesta on huolehdittava.

Huonossakin taloudellisessa tilanteessa kuntalaisten odotukset ovat suuret. Toiveita ja odotuksia pyritään täyttämään mahdollisimman tasapuolisesti. Monesti näitä tulevaisuushankkeita ammutaan isolla pyssyllä alas, usein ottamatta huomioon mitä tai keitä varten näitä uudistuksia valmistellaan. Ei päättäjien tarpeisiin vaan kuntalaisten tarpeisiin.

Päättäjiltä vaaditaan juuri nyt vahvaa ja määrätietoista asennetta, jos epäilee itseään, on tutkittava omaa asennettaan. Jatkuvaa narinaa ja päätösten kyseenalaistamista tulee aina olemaan. Halutaan omilla näkemyksillä vääristellä päätösten teon taustoja kuntalaisille. Harvemmin jos koskaan, näissä nostetaan esille omaa näkemystä, ei yksilöidään väittämiä tai kerrota, miten parhaiten itse vastaisi kuntalaisten tarpeisiin taloudellisesti vaikeinakin aikoina.

Kuntavaalit lähestyvät, nyt kysytään kuntalaisilta mahdollisuutta olla mukana etsimässä ratkaisuja, miten yhdessä voidaan rakentaa kaikkien tarpeita kunnioittava kotikunta. Lähtemällä mukaan päättäjäksi voit parhaiten vaikuttaa siihen mikä on mielestäsi oikein. Arvostelemalla ja kyseenalaistamalla demokraattisesti tehtyjä päätöksiä vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset.

Nyt kysytään jokaiselta päättäjältä vastuun ottamista, myös vaikeisiin demokraattisesti tehtyihin päätöksiin on sitouduttava, uskallettava nähdä asiat omaa pihapiiriä isompina kokonaisuuksina olemalla osa omaa kotikuntaansa ja sen kehittämistä.

Avainsanat: päätöksenteko, kuntavaalit