Puolueosaston toiminta

Puolueosaston säännöt

Kunnallispoliittinen ohjesääntö

Johtokunta vuosille 2017-2018

Puheenjohtaja Lasse Särkimäki

Varapuheenjohtaja Raija Ranta-Porkka

Johtokunnan jäsenet Pirjo Alijärvi, Jaana Sorsa (siht.), Anne Heikkinen (opintosiht.), Niko-Veikko Leppänen, Piia Nylund, Niko Pelho.

Varajäsenet Reijo Löytynoja, Satu Pudas, Juha Rikkonen

Satu Koskela (taloudenhoitaja)

Toiminnantarkastaja 2017

Leena-Maija Leppänen (varalla Minna Takamäki)

Piirikokousedustajat 2017

Niko-Veikko Leppänen, Lasse Särkimäki, Raija Ranta-Porkka, Jaana Sorsa

Varalla Piia Nylund, Anne Heikkinen, Eero Elo

Naispiirikokousedustajat 2017

Päivi Hyvärinen, Piia Nylund, varalle Raija Ranta-Porkka, Inga Mäkelä

Edustajat yhteisöjen kokouksiin 2017

TSL Opintojärjestö: Anne Heikkinen

Hämeen Voima Oy: Markku Puhakainen

AS OY Kissanhännäntie 3: Markku Puhakaine